My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Podstawy komunikacji interpersonalnej w serwisie samochodowym

Szkolenie otwarte

Szkolenie obejmuje problematykę ogólnie pojętej komunikacji, zarówno w jej werbalnym jak i niewerbalnym kontekście. W trakcie szkolenia przedstawiany jest przebieg procesu komunikacji wraz z wszelkimi zakłóceniami. Analizowane są zasady interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz wypracowywane sposoby przezwyciężania problemów związanych z przekazywaniem i odbieraniem tych komunikatów.

Teoretyczna wiedza o procesach komunikacji wsparta jest solidną dawką ćwiczeń praktycznych stanowiących przygotowanie do rozwiązywania konfliktów wynikających z niewłaściwego komunikowania się. Efektem szkolenia powinna być poprawa umiejętności klarownego wyrażania swoich myśli i intencji, skutecznego przeciwdziałania konfliktom oraz pokonywania stresu.

Osoby docelowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów i zostało zaprojektowane dla pracowników komunikujących się z klientem w firmach motoryzacyjnych, czyli serwisach samochodowych i warsztatach usługowych:

 • Doradcy serwisowi i pracownicy biura obsługi klienta
 • Asystentki serwisu i recepcjonistki serwisu
 • Pracownicy działu części i magazynu

Cele dydaktyczne:

Uczestnicy…

 • znają definicję pojęcia „komunikacja”
 • znają podstawowy model komunikacji
 • znają werbalne i niewerbalne czynniki komunikacji
 • znają typowe blokady komunikacyjne
 • znają cztery aspekty komunikatu według Schulza von Thun
 • znają elementy utrudniające i wspomagające komunikację
 • potrafią stosować techniki aktywnego słuchania
 • potrafią stosować różne rodzaje pytań w celu pozyskiwania precyzyjnej informacji 

Treści szkolenia:

 • prawa percepcji i błędy percepcji
 • podstawowy model komunikacji
 • werbalne i niewerbalne czynniki komunikacji
 • blokady komunikacyjne
 • cztery aspekty komunikatu
 • elementy aktywnego słuchania
 • rodzaje pytań i ich skuteczne stosowanie
 • elementy aktywnego słuchania
 • informacja zwrotna (feedback)

Wykładowca: Tomasz Moksa

Sylwetka trenera…

 • dyplomowany doradca serwisowy marek Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen, posiadający 20-letnie doświadczenie w pracy w serwisie
 • laureat finału „Światowego konkursu jakości serwisu” w Wolfsburgu
 • dyplom z „Pedagogiki i dydaktyki szkoleń dla trenerów koncernu Volkswagen AG”
 • od kilku lat trener szkoleń nietechnicznych dla pracowników sieci serwisowej koncernu Volkswagen AG w Polsce

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

Cena szkolenia:  698 złotych netto (cena obejmuje udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek w przerwach, lunch oraz certyfikat uczestnictwa)Projekt i realizacja: TProject