- M-TERM Doradztwo i Szkolenia - http://www.mterm.pl -

Wykorzystanie i praca z programem AutoData

 

Szkolenie otwarte

Informacja techniczna w obecnych czasach jest wartością nadrzędną dla profesjonalnego funkcjonowania firmy w branży motoryzacyjnej. Sprawny dostęp do niezbędnych informacji pozwala niezależnym warsztatom i serwisom samochodowym świadczyć usługi wysokiej jakości, co w następstwie przekłada się na „lojalność” klienta i przywiązanie do firmy. Firma Autodata Limited od prawie 40 lat rozwija swoje bazy danych o informacje techniczne pozyskiwane bezpośrednio od producentów pojazdów. Sprawne korzystanie z zasobów baz danych firmy Autodata przyczyni się do profesjonalnego świadczenia usług klientom, oraz budowania silnego autorytetu Państwa firmy. 

Osoby docelowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów interaktywnych i zostało zaprojektowane dla pracowników zarządzających procesem obsługi klienta w biurze serwisu oraz nadzorujących przebieg zlecenia, na każdym etapie realizacji:

 • Doradcy serwisowi
 • Pracownicy biura obsługi klienta
 • Mistrzowie warsztatu

Cele dydaktyczne:

Uczestnicy…

 • znają genezę powstania firmy Autodata Limited oraz misję jaką realizuje dostarczając dane techniczne pojazdów specjalistom z branży motoryzacyjnej na całym świecie.
 • znają korzyści jakie odnosi serwis samochodowy korzystający z dostępu do bazy danych uzyskanych bezpośrednio od producentów pojazdów
 • znają znaczenie takich narzędzi jak: zlecenie, kosztorys naprawy pojazdu czy  zestawienie czynności przeglądowych w   nowoczesnym procesie obsługi klienta  w   serwisie samochodowym
 • potrafią sprawnie korzystać z informacji technicznych, jakie udostępnia program Autodata online 3
 • opracowywać dokumenty usprawniające  przebieg nowoczesnego procesu obsługi  klienta w swoim serwisie samochodowym
 • opracować listę czynności przeglądowych   dla mechanika  zgodnie z zaleceniami   producenta pojazdu

Treści  Szkolenia:

 • Powitanie i rozpoczęcie szkolenia
 • Zapoznanie z firmą Autodata Limited oraz jej produktami
 • Przedstawienie programu Autodata online 3
 • Rola i znaczenie zlecenia usługi, kosztorysu naprawy i listy czynności przeglądowych w nowoczesnym procesie obsługi klienta
 • Opracowanie kosztorysu naprawy
 • Opracowanie listy czynności wykonywanych podczas okresowego przeglądu pojazdu
 • Praktyczne ćwiczenia w sprawnym posługiwaniu się programem Autodata online 3
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Wykładowca: Tomasz Moksa

Sylwetka trenera…

 • dyplomowany doradca serwisowy marek Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen, posiadający 20-letnie doświadczenie w pracy w serwisie
 • laureat finału „Światowego konkursu jakości serwisu VW” w Wolfsburgu
 • dyplom z „Pedagogiki i dydaktyki szkoleń dla trenerów koncernu Volkswagen AG”
 • od kilku lat trener szkoleń nietechnicznych dla pracowników sieci serwisowej koncernu Volkswagen AG w Polsce

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin)

Cena szkolenia:  349 złotych netto (cena obejmuje udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek w przerwach, lunch oraz certyfikat uczestnictwa)

 


Artykuł wydrukowany z M-TERM Doradztwo i Szkolenia: http://www.mterm.pl

Adres do artykułu: http://www.mterm.pl/grupy-docelowe/wykorzystanie-i-praca-z-programem-autodata/

Copyright © 2009 M-TERM Doradztwo i Szkolenia. All rights reserved.