- M-TERM Doradztwo i Szkolenia - http://www.mterm.pl -

Metodyka pomiaru geometrii z zastosowaniem urządzenia GTO Laser

Szkolenie otwarte

Bezpieczeństwo poruszania się samochodem w dużej mierze zależy od właściwego działania układu kierowniczego. Prawidłowo działający układ kierowniczy powinien utrzymywać samoczynnie kierunek podczas jazdy na wprost, umożliwiać toczenie się bez poślizgu kół kierowanych w trakcie pokonywania zakrętu, a także zapewnić samoczynne ich powracanie do pozycji środkowej odpowiadającej jeździe na wprost. Dla zapewnienia tych warunków układ kierowniczy powinien gwarantować optymalne ustawienie kół i osi sworzni zwrotnic. Zespół wszystkich decydujących o tym parametrów nazywany jest geometrią ustawienia kół pojazdu. Ponieważ parametry te znacząco wpływają na bezpieczeństwo jazdy, należy po naprawach oraz okresowo sprawdzać prawidłowość ich ustawienia. Przy współczesnych pojazdach konieczny jest pomiar przyrządem cztero-głowicowym czyli wyposażonym w cztery niezależne zespoły pomiarowe zakładane na koła pojazdu. Teoretyczna wiedza o geometrii zawieszenia wsparta jest solidną dawką ćwiczeń praktycznych stanowiących przygotowanie do profesjonalnej obsługi układu zawieszenia. Efektem szkolenia powinna być poprawa komfortu codziennej pracy i zadowolenie klienta.

Osoby docelowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów i zostało zaprojektowane dla pracowników komunikujących się z klientem i pracowników produkcyjnych w firmach motoryzacyjnych, czyli serwisach samochodowych i warsztatach usługowych:

 • Doradcy serwisowi i pracownicy biura obsługi klienta,
 • Pracownicy produkcyjni serwisu-mechanicy

Cele dydaktyczne:

Uczestnicy…

 • znają podstawy wiedzy o podwoziu pojazdu i jego geometrii
 • znają organizację stanowiska pomiarowego
 • znają nowoczesne techniki pomiarowe
 • znają najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe i ich wyposażenie
 • znają procedury przeprowadzania pomiarów geometrii zawieszenia i techniki regulacji
 • potrafią praktycznie obsłużyć nowoczesne przyrządy do pomiarów geometrii zawieszenia
 • potrafią aktywnie sprzedawać dodatkowe usługi serwisowe i części zamienne

Treści  szkolenia:

 • wiedza podstawowa o podwoziu pojazdu-rodzaje zawieszeń,terminy związane z pomiarem geometrii kół, kierowalność i stabilność pojazdu
 • organizacja stanowiska pomiarowego, wymagania ławy pomiarowej
 • przegląd technik pomiarowych i źródeł powstawania błędów pomiarowych
 • sprawdzanie dokładności wskazań przyrządów
 • procedury przeprowadzania pomiarów i regulacji geometrii zawieszenia

Wykładowca: Antoni Trybus

 • mgr inż. mechanik
 • certyfikat „dyplomowany kierownik serwisu VW”
 • certyfikat „trenera programu kwalifikacyjnego dla kierowników serwisu VW”
 • od 20 lat praca w ASO, doświadczenie teoretyczne i praktyczne, także jako trener szkoleń nietechnicznych dla pracowników serwisowych sieci VW, Audi, Skoda i Seat

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

Cena szkolenia:  698 złotych netto (cena obejmuje udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek w przerwach, lunch oraz certyfikat uczestnictwa)


Artykuł wydrukowany z M-TERM Doradztwo i Szkolenia: http://www.mterm.pl

Adres do artykułu: http://www.mterm.pl/grupy-docelowe/metodyka-pomiaru-geometrii-z-zastosowaniem-urzadzenia-gto-laser/

Copyright © 2009 M-TERM Doradztwo i Szkolenia. All rights reserved.